NB: Det blir messefall 22. april på Gjøvik. Det feires kun messe på Lillehammer denne søndagen.

Matthias Ledum fra Mariakirken menighet vil studere til prest for vår kirke.

Sist fredag ble Matthias fra Tretten i Gudbrandsdalen akseptert som prestestudent til St. Eystein presteseminar av biskop Bernt I. Eidsvig og han vil begynne sine studier i Spania etter sommerferien.

I Mariakirken menighet er vi rørt og takknemlige over Matthias villighet til å følge Herrens kall, og vi oppfordrer alle troende til å støtte ham og våre andre seminarister med forbønn.

 

Menighetsrådsvalg i Mariakirken menighet 28 -29. april og 5 -6. mai.

De to neste helgene er det valg til menighetsrådet i vår menighet. Det er mulig å stemme etter messen på følgende dager og steder:

Dokka: 28. april

Lillehammer og Gjøvik: 29. april og 6. mai

Otta: 5. mai

Du kan lese en presentasjon av alle kandidatene til valget lengre ned på denne siden.

Alle som er døpt og konfirmert og som bor i Mariakirken menighet kan stemme ved valget. Man stemmer ved å krysse av på stemmeseddelen som ligger fremme ved valget. Det skal velges seks medlemmer til menighetsrådet for en periode på to år. Kan du ikke møte frem for å stemme, kan du stemme pr. post. Last da ned stemmeseddelen her og fyll den ut og send den til p. Reidar J D I Voith, Grønstadsgate 32A, 2609 Lillehammer, innen onsdag 2. mai.

Alle stemmesedlene vil telles etter messen i Hunn kirke søndag 6. mai, og stemmesedler som ankommer etter dette vil bli forkastet.

stemmeseddel-2018.pdf (145745)

 

Kunngjøringer 

Alle messer i Lillehammer feires i Lillehammer kirke da Mariakirken er stengt for oppussing.

 

Lillehammer:

Søndag 22. april: Høymesse kl. 1400

Onsdag 25. april: Messe kl. 1800, korøvelse etter messen.

Torsdag 26. april: Møte i menighetsrådet kl. 1800

Søndag 29. april: Høymesse kl. 1400

 

Gjøvik: Messene feires i Hunn kirke, Åsvegen 35, 2825 Gjøvik.

Søndag 22. april: NB: Det feires ikke messe i Hunn kirke denne dagen. Det er kun messe på Lillehammer kl. 1400.

Dokka:

Lørdag 28. april: Messe i Bedehuset på Dokka kl. 1700. Kirkekaffe etter messen.

Otta:

Lørdag 5. mai: Messe kl. 1700, katekese for barn og konfirmanter fra kl. 1600. (NB: Ikke messe lørdag 21. april.)

 

Menighetsrådsvalg våren 2018

Kandidatene  til menighetsrådsvalget er klare:

Valget finner sted den 29. april og 6. mai på Gjøvik og Lillehammer. På Dokka blir valget den 28. april og på Otta blir den 5. mai. På disse dagene kan alle medlemmer av menigheten som er registrert og konfirmert stemme skriftlig før og etter messen. Det er også mulig å stemme pr. post. Stemmeseddelen legges da i en lukket konvolutt som sendes til Sogneprestens kontor i Grønstadsgate 32A, 2609 Lillehammer.

 

Troskurs på Lillehammer og Gjøvik :

Vi starter opp et troskurs i februar. Tema i år blir Kirkens indre liv: Troen som holder hele kirken sammen på tross av alle de menneskelige svakheter og utfordringer utenfra som har preget den i de to tusen årene den har eksistert. Inspirert av troen på den allmektige Gud har ulike former for bønn, martyrer, helgener og klosterordener vokst frem, ofte som svar på misforhold i den samme kirke som de bekjente sin tro på. I dette kurset ser vi på hvordan troen og bønnen har artet seg i kirken opp igjennom århundrene og hvordan den har vist seg i kirkens åndelige liv, i dens hellige og dens ordens- og klosterfellesskap.

Kurset er gratis og åpent for alle interesserte og holdes både på Lillehammer og Gjøvik.

På Lillehammer holdes det i Frimurerlogens lokaler efter onsdagens aftenmesse, fra ca 18.45 – 20.15 på følgende datoer: 14. og 28. februar, 7. mars, 11. april, 9. og 23. mai. Kursdager for høstsemesteret kunngjøres senere.

 

Tegninger for kirken er klare. Vi håper den er klar til konfirmasjonen 2. juni.

Her ser du 3D tegningene vi nettopp har fått fra arkitekten vår, og som viser hvordan kirken blir når den står ferdig senere i år.

Mens kjelleren til nå bare har vært et stort lagerrom, blir den nå en stor og lys menighetssal med kjøkken og tre rom til katekesen, mer om det nedenfor.

Bakerst i kirkesalen blir det igjen en skriftestol, og kirken blir stort sett som vi kjenner den fra tidligere. Det som blir nytt er at de store vinduene byttes med moderne glass som har soldemping, og taket blir isolert med ny og tykkere isolasjon. Vi får også ny belysning med matte glasspendler. Ny ventilasjon og høyttaleranlegg blir det også.

Til høyre for kirken på den øverste tegningen kommer den nye sidefløyen. Den gamle blir demontert senere i vinter og så bygget opp som vist her: På den andre tegningen ser vi bygget "åpnet", og den tredje tegningen viser planløsningen. Det første rommet, nærmest kirken blir et romslig sakristi, deretter følger et møterom som også kan bli et sekretærkontor hvis det behovet melder seg i fremtiden. I enden av korridoren fra kirken finner vi et gjesterom med eget bad, et toalett for besøkende og kontor for sognepresten. I enden av fløyen blir det en leilighet til presten, slik at han igjen blir boende ved kirken.

I kjelleren til kirken (Den tredje tegningen)  blir det, som allerede nevnt menighetssal. Fra kirken blir det en ny innvendig trapp rett innenfor kirkens hovedinngang. Der blir det også en liten heis for alle som ikke kan bruke trappen. Man kan også komme inn til menighetssalen fra trapper og ramper på utsiden av kirken. I langveggen til menighetssalen vil det skjæres ut store vinduer og terrenget (På kirkens sydside) vil skrås ned, slik at salen får fullt dagslys.

Når man går ned trappen fra kirken kommer en først til en åpen garderobe, og man ser kjøkken og toaletter til venstre. Selve salen blir stor og lys, og mot vest, rett under kirkens kor finner vi tre lyse møterom som kommer til å brukes i katekesen.

Kirkens hage kommer også til å se annerledes ut: Foran kirken, mot Weidemannsgate blir hovedparkeringen med litt over tjue parkeringsplasser og garasje for presten. Bak kirken blir det om lag åtte ekstra plasser, slik at menigheten har plass til alle sine besøkende. Mot nord (utenfor presteboligen) tenker vi å bygge en «Mariahage», en plass for vår flotte statue av Guds Moder hvor an kan ha en stille stund og gjerne be en rosenkrans. Kanskje vi kan bygge en hage lik den flotte hagen Vår Frue menighet har i Ålesund?

PK entreprenør er allerede i full gang med arbeidene, og de lover oss at kirken skal være klar til konfirmasjonen den 2. juni, og menighetssal og sidefløy skal være ferdig til høsten.

Mariahagen til Vår Frue menighet i Ålesund. Kanskje vi kan få en like flott hage hos oss på Lillehammer?

 

Datoer for konfirmasjon, 1. kommunion og messer på Dokka og Otta i 2018 er klare.

I Mariakirken menighet blir det konfirmasjon lørdag 2. juni kl. 1100.

Det blir konfirmasjon på Otta lørdag 19. mai kl. 1200.

1.kommunion På Lillehammer blir søndag 10. juni og

1.kommunion på Gjøvik blir søndag 27. mai kl. 1700

Vi håper å kunne bruke Mariakirken til konfirmasjon og 1. kommunion på Lillehammer. Blir kirken vår ikke klar til bruk vil konfirmasjonsmessen bli i Lillehammer kirke kl. 1100 lørdag 2. juni og 1.kommunionsmessen bli i Lillehammer kirke kl. 0830 om morgenen søndag 10. juni. Informasjon om kirke og klokkeslett vil bli gitt foreldrene til konfirmantene og 1. kommunionsbarna i god tid.

Datoene for messefeiring i Bykirka på Otta og i bedehuset på Dokka for vårhalvåret 2018 er nå klare. De er publisert lengre ned på denne siden og under fanene Dokka, Otta og messetider.

 

Mariakirken, Weidemannsgate 3B, 2613 Lillehammer:

Mariakirken er stengt fra og med 6. august 2017 for lengre tid på grunn av oppussing.

Høymessen feires i denne tiden i Lillehammer kirke (bildet under), Kirkegata 28,  hver søndag kl. 1400.

Mariakirken in Lillehammer  is closed due to refurbishment. The High mass is celebrated in Lillehammer kirke (The Lutheran main church in the city centre, see picture below)  at 2 PM every Sunday.
 

 

Katekesen (undervisning) for barn i Lillehammer-området foregår i Kirkesenteret til Lillehammer menighet, rett nedenfor Lillehammer kirke. (Adressen er Skoletorget 8, 2609 Lillehammer). Det blir også kirkekaffe.  Se fanen "Katekese" eller "Konfirmant" for mer informasjon.

 

Messe på polsk

Feires hver 1. og 3.  søndag i måneden kl. 14:00 i Søre Ål kirke, Hamarvegen 180, 2614 Lillehammer.

Msze święte w języku polskim odprawiane są w każdą 1. i 3. niedzielę miesiąca o godz. 14.00 w kościele w Søre Ål (w sierpniu 2017 rozpocznie sie przebudowa naszego kosciola katolickiego Mariakirken i bedzie on zamkniety przez blizej nieokreslony czas).

 

Najbliższe msze święte w 2017 roku: 17.12., w 2018 roku: 07.01., 21.01., 04.02., 18.02., 04.03., 18.03.

Msze święte w języku norweskim w Lillehammer w każdą niedzielę o godz. 08.30 w Lillehammer Kirke, Kirkegata 28

 

 

 

Gjøvik: Fra 18. mars 2018:

Hunn kirke, Åsvegen 35, 2825 Gjøvik

Messe hver søndag kl. 1700

Informasjon om katekesen legges ut senere

 

Otta:

Bykirka, Storgata 21, 2670 Otta

Vårhalvåret 2018 blir messene på følgende lørdager kl.1700:

7. april, 5. mai, 19. mai og 9. juni

NB: Det blir ikke messe 21. april på grunn av prestevielse i Oslo.

 

 

Dokka: 

Bedehuset, Storgata 38, 2870 Dokka

Vårhalvåret 2018 blir det feiret messe på de følgende lørdager kl. 1700:

28. april og 26. mai

Kirkekaffe etter messen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografier fra Mariakirken menighet

/album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunionskaken-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunionskaken-smakebit-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a5-dobbel-dap-og-1-kommunion-pa-gjovik-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-lillehammer-png1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-otta-200517-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-i-polen-natalie-og-kacper-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/konfirmasjon-27-mai-2017-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/dap-i-dokka-210117-sr-holder-barn-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/juleavslutning-i-katekesen-2016-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/mariakirken-innvendig-jpg1/