På Otta feires messen i Bykirken i Otta. Bykirken er den Norske kirkes bygg i Otta sentrum.

Messene begynner nå Kl. 1700 og katekesen begynner kl. 1600.

Messedatoenene ut 2017  er:

19. august

2. september (Fra denne dag begynner vi å feire messe to ganger i måneden)

16. september

7. oktober

21. oktober

11. november (NB: Annen messedag enn først planlagt)

18. november

9. desember (NB: Annen messedag enn først planlagt)

26. desember (2. juledag)

Adressen til Bykirken er: Storgaten 21, 2670 Otta.