Nyheter

20 møtte på dugnad lørdag 6. mai

09.05.2017 10:13
På  sommerens (foreløpig) siste dag møtte rundt tjue stykker til hagedugnad i kirken vår. Siden sist sommer har vi ikke fått raket og ryddet skikkelig i hagen rundt kirken, så den var vært et ganske trist syn siden snøen gikk. Om få uker er det 1. kommunion og konfirmasjon, og de ville det...

Pilgrimstur til Polen i oktober

17.04.2017 10:35
Sammen med st. Torfinn menighet i Hamar arrangerer p. Lukasz, sognepresten i Hamar, en pilegrimstur til Krakow i Polen 16- 20 oktober. Denne turen blir en pilegrimsreise til hjertet av den polske kirke. Messer og bønner blir også på norsk, og det blir tolk til norsk og eventuelt engelsk, slik at...

Mariakirken har nå Vipps

15.02.2017 13:03
Nå kan du bruke Vipps i Mariakirken. Nå trenger du ikke lenger kontanter for å støtte menigheten, betale katekesekontingenten, kirkekaffe eller noe annet. Menigheten har nå Vipps, og du du trenger fra nå bare å bruke vårt nummer: 89766 for å overføre beløpet du ønsker.    

Messetider for Dokka ut 2017 er klare

04.02.2017 10:04
Nå er messetidene for Dokka klare. I år vil vi feire messe i Dokka Bedehus omlag en gang i måneden bortsett fra i juni og juli. Messen feires kl. 1700 på disse lørdagene: 11. mars, 8. april, 6. mai, 26. august, 30. september, 28. oktober, 25. november og 30. desember. Etter messen er det alltid...

Messetider for Otta ut 2017 er klare

02.02.2017 19:32
Nå er  messetidene for Otta klare. Fra høsten vil vi feire messe to ganger i måneden i bykirke i Otta, nemlig 1. og 3. lørdag i måneden. Messen feires som vanlig kl. 1700, og det er katekse for barna fra kl. 1600. Messedagene i 2017 er : 18. februar 18. mars 17. april (2. påskedag) 20....

Pilegrimsreise til Oberammergau

21.01.2017 10:49
Se den nye fanen "Reiser" nederst i menyen til venstre. Der kan du lese om en pilegrimsreise som arrangeres om tre år til de berømte pasjonsspillene i Oberammergau. Disse spillene arrangeres kun hvert tiende år, og vi planlegger å være med!  

Hjelp oss å bygge!

31.12.2016 15:03
Hjelp oss å renovere kirken vår! Vi trenger flere rom til å undervise barna,å isolere kirken vår, vi trenger høyttaleranlegg, en bedre og større sal til kirkekaffe osv. Listen er lang på alt vi ønsker oss, stort og smått for å få en fungerende og god menighet! Vi tar nå et langt steg fremover, når...