Messetider for Otta ut 2017 er klare

02.02.2017 19:32

Nå er  messetidene for Otta klare.

Fra høsten vil vi feire messe to ganger i måneden i bykirke i Otta, nemlig 1. og 3. lørdag i måneden.

Messen feires som vanlig kl. 1700, og det er katekse for barna fra kl. 1600.

Messedagene i 2017 er :

18. februar

18. mars

17. april (2. påskedag)

20. mai

17. juni

Sommerferie i juli

19. august

2. september (Fra denne dag begynner vi å feire messe to ganger i måneden)

16. september

7. oktober

21. oktober

11. november (NB: Annen messedag enn først planlagt)

18. november

9. desember (NB: Annen messedag enn først planlagt)

26. desember (2. juledag)

Tilbake