20 møtte på dugnad lørdag 6. mai

09.05.2017 10:13

  sommerens (foreløpig) siste dag møtte rundt tjue stykker til hagedugnad i kirken vår. Siden sist sommer har vi ikke fått raket og ryddet skikkelig i hagen rundt kirken, så den var vært et ganske trist syn siden snøen gikk. Om få uker er det 1. kommunion og konfirmasjon, og de ville det være ille hvis hagen så ut som et vilniss!  Derfor var det flott at så mange møtte opp for å rake og rydde, og vii fikk gjort en stor jobb: temmelig nøyaktig ti kubikkmeter med løv ble raket opp!

Da vi var ferdige feiret vi dagens messe, og så ventet Zenaida med kylligsuppe til alle i menighetssalen!

En stor takk til alle som stilte opp!

Tilbake